Xprimus
Uzyskanie finansowania przez
podmioty prowadzące Podatkową
Książkę Przychodów i Rozchodów bywa
czasami trudniejsze niż finansowanie
firm na pełnej księgowości. Instytucje
finansujące chcą mieć od tych firm
dane wynikowe i bilansowe, których nie
maja obowiązku sporządzania na
potrzeby podatkowe. W realizacji
biznes plany czy prowadzeniu
pośrednictwa finansowego oferowana
jest prosta  metoda wykazania
zdolności kredytowej, która nie
dyskryminuje firm z PIT-em ze stratą 
oraz pozwala  szybko stworzyć
uproszczony bilans na podstawie
wniosku  kredytowego.

Pośrednictwo finansowe Lublin - środki UE i biznes plan

Witamy na stronie Xprimus AGNIESZKA ZAJĄCZKOWSKA

Xprimus skupia się na świadczeniu usług dla firm w zakresie: 1) doboru  i uzyskania finansowania zewnętrznego 
(pośrednictwo finansowe, biznes plan, środki UE, montaż finansowy, wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności), 2)
prowadzenia analiz rynkowych i finansowych, analiz wspomagających decyzje rozwojowe, optymalizacyjne lub
restrukturyzacyjne w firmie,
w obrębie Lublin i województwo lubelskie. Szerszy opis współpracy opisany jest w kolejnych podstronach.


Znajomość wymogów stawianych przez instytucje finansujące, oraz sposób analizowania dokumentacji poparta jest zarówno
poprzez wieloletnią pracę zleceniobiorcy w instytucjach finansujących jak i wykonywanie dokumentacji na potrzeby uzyskania
finansowania.

Związek pomiędzy odpowiednim zaprezentowaniem oraz skalkulowaniem planów firmy jest mocno powiazane ze
skutecznością uzyskania potrzebnego  finansowania.
W celu spelnienia powyższego oferuję:
1. umiejętność  zaprezentowania potrzeb firm zwracających się o finansowanie i znalezienia przestrzeni (wariantu
finansowania), który jest możliwy do zaakceptowania przez każdą ze stron.
2. spełnienie uwarunkowań formalnych niezbędnych do uzyskania finansowania,
3. modelowanie i szukanie niestandardowych rozwiązań służących pozyskaniu efektywnego finansowania,
4. montaż finansowy.

Obszar możliwości współpracy może przybliżyć poniższy schemat związany z planowanym rozwojem lub strategiczną zmianą
w firmie:
Wybór rozwiązania polega na analize wariantów. Przykładowym punktem wyjścia może być dopasowanie możliwych
źródeł finansowania do głównych potrzeb finansowych:
Oferta  koncentruje się na rozwiązaniach o charakterze
finansowym na etapie wyboru  rozwiązania oraz jego
wdrożenia, w szczególności związanych z:
1. pozyskaniem lub zoptymalizowaniem
finansowania zewnętrznego,
2. doborem instrumentów finansowych do
potrzeb firmy,
3. doradztwem i pośrednictwem w negocjacjach
z instytucjami finansowymi,
Lista głównych  podmiotów, które uwzględniamy  przy
wyborze rozwiązania to:
1. Dostawcy i odbiorcy,
2. Banki,
3. Fundusze pożyczkowe,
4. Instytucje przyznające dotacje ze środków
publicznych z tym z Unii Europejskiej,
5. Organy publicznoprawne.
Xprimus
Przygotowywana  dokumentacja nie tylko spełnia często skomplikowane  wymogi formalne i merytoryczne instytucji udzielających finansowania, ale pozwala na wzmocnienie Państwa przekonania o wykonalności i oczekiwanej efektywności podejmowanych przedsięwzięć. W przypadkach, gdy moja ocena projektu jest mniej optymistyczna od wstępnych założeń inwestora, na bieżąco udzielam informacji o możliwych dodatkowych ryzykach projektu i ewentualnych  metodach ich zmniejszania.
Xprimus
Twój rachunek osobisty i firmowy  to pieniądze na bieżąco podlegające obrotowi, które faktycznie dzielone są umownie. Na potrzeby uzyskania finansowania dokonać trzeba rozgraniczenia tych obrotów, co uwidacznia dobrze wykonany biznes plan.  Większość przedsiębiorców trafnie przewiduje jaki poziom gotówki należy  zostawić w firmie, a jaka część może przeznaczyć na cele prywatne, ale dodatkowe wyliczenia, które wykonujemy spełniają wymogi formalne wielu instytucji finansujących.
Xprimus
TO: Biznes plan, prognoza finansowa,  wniosek o dofinansowanie, analiza rynku, studia wykonalności, testy wrażliwości itp. dla firm z okręgu LUBLIN i woj. LUBELSKIE.

Oferuje sporządzenie dokumentacji spełniającą wymogi  instytucji zajmujących się oceną projektów w celu ich współfinansowania.
Są to banki, firmy leasingowe, instytucje zarządzające środkami z funduszy Unii Europejskiej, ARiMR, pożyczkodawcy lub inwestorzy oraz inne podmioty.

Odpowiednie przygotowanie analiz i dokumentacji formalnej zdecydowanie zwiększa szanse  na pozyskanie finansowania zewnętrznego.

Xprimus
Wieloletnie doświadczenie w analizowaniu planów rozwoju,  finansowania podmiotów j i weryfikacja przygotowywanej dokumentacji pod kątem możliwości uzyskania finansowania bankowego gwarantują Państwu wysoki poziom usług.
Xprimus©
Doradztwo i pośrednictwo finansowe
MENU:
Xprimus AGNIESZKA ZAJĄCZKOWSKA,  E-Mail: poczta@xprimus.pl  mobile: 500 858 831. Znajdź nas na Google+
Darmowy licznik wejść